UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Daň z príjmov neziskových organizácií

Pridané v Školenia dňa 14.10.2019

Oboznámite sa s rozdielmi medzi hlavnou, ekonomickou a podnikateľskou činnosťou v organizáciách nezriadených za účelom podnikania. Oboznámite sa tiež s legislatívnym rámcom zdaňovania príjmov v mimovládnych organizáciách. Nadobudnete informácie o daňových a nedaňových výdavkoch organizácie.

Zobraziť viac »

Viete kde sa stretávajú zástupcovia 3.Sektora?

Pridané v Vzdelávanie dňa 07.10.2019

Predsa na konferencii Orbis Civitates/Stupavská konferencia organizácií občianskeho sektora/. Konferencia sa bude konať 17.-18.októbra 2019 v priestoroch bratislavskej Novej Cvernovky.

Zobraziť viac »

Legislatívny rámec

Pridané v Legislatívny rámec, Odborné články dňa 25.09.2019

Legislatíva upravujúca činnosť neziskového sektora Zákonné normy, ktoré upravujú vznik, právne postavenie, hospodárenie, ako aj zánik neziskových účtovných jednotiek.

Zobraziť viac »

Prehľad študijných odborov pre neziskový sektor

Pridané v Študijné odbory dňa 01.09.2019

Ďalším z výstupov projektu EKONOMICKÉ NÁSTROJE EFEKTÍVNEHO RIADENIA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, ktorý vám ponúkame je - Prehľad študijných odborov, ktoré sú dostupné pre štúdium ekonomiky neziskových organizácií.

Zobraziť viac »