Príklad: Náklady a výdavky a dotácia od mesta - PORADAMVO | ProfiMVO

Príklad: Náklady a výdavky a dotácia od mesta

Cirkevná materská škola mala priznanú dotáciu na rok 2020 v istej výške. Ku 31. 12. 2020 bola táto dotácia vyčerpaná. Od 1. 1. 2021 mala isté výdavky, ktoré súviseli s rokom 2020. Medzitým obdržala zálohovite dotáciu od mesta na rok 2021. Môžeme použiť zdroj – dotácia od mesta pre rok 2021 – na uhradenie faktúry za telefón za 12/2020? ...

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet