Príklad: Podpisy na účtovných dokladoch - PORADAMVO | ProfiMVO

Príklad: Podpisy na účtovných dokladoch

Sme nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti základného školstva. Môže byť podpis zodpovedných osôb nahradený vytlačeným menom a priezviskom, titulom týchto osôb na zaúčtovanom a vytlačenom účtovnom doklade alebo je nevyhnutné pri automaticky predvyplnenom mene a priezvisku zodpovedných osôb pridať na každý vytlačený doklad o zaúčtovaní aj vlastnoručný podpis alebo podpis pečiatkový?

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet