Príklad: Použitie príspevkov od rodičov - PORADAMVO | ProfiMVO

Príklad: Použitie príspevkov od rodičov

Naša škola je NUJ. Máme materskú školu, školský klub detí a centrum voľného času. Rodičia nám platia poplatky – príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ŠKD aj v CVČ. Môžeme si tieto poplatky presunúť do ďalšieho roka? Môžeme tieto poplatky od rodičov použiť aj ako napr. kapitálový výdavok?

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet