Príklad: Projekty – zdroje financovania - PORADAMVO | ProfiMVO

Príklad: Projekty – zdroje financovania

Ako cirkevná materská škola sme zaradení do NP PoP II., cez ktorý sme zamestnali pedagogického asistenta počas mesiaca september 2020 a školského špeciálneho pedagóga počas mesiaca október 2020. Pri podpísaní zmluvy s MPC Bratislava sme sa zaviazali, že na celkovú cenu práce uvedených zamestnancov si zabezpečíme vlastné zdroje. Prosili by sme o kontrolu správnosti účtovania a overenia, či je postup správny (neriešime tu SF a stravu).

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet