Príklad: Tvorba rezerv pre NÚJ - PORADAMVO | ProfiMVO

Príklad: Tvorba rezerv pre NÚJ

Postupovala som podľa knižky Podvojné účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek v príkladoch – 323-Krátkodobé rezervy. Rezervy som nevytvorila. Audítor tvrdí, že som nepostupovala správne a trvá na vytvorení rezerv za nevyčerpané dovolenky za rok 2019.

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet