Príklad: Účtovanie miezd na nákladové strediská, projekty a zdroje financovania - PORADAMVO | ProfiMVO

Príklad: Účtovanie miezd na nákladové strediská, projekty a zdroje financovania

NÚJ vo finančnom účtovníctve sleduje náklady na svoju činnosť (aktivity) na strediskách, podľa projektov a zdrojoch financovania. Používa účtovný softvér, ktorý umožňuje účtovať podľa nákladových stredísk, projektov a zdrojov financovania, a zároveň sledovať predpisy a úhrady záväzkov a pohľadávok.

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet