Príklad: Účtovanie skladu v školskej jedálni - PORADAMVO | ProfiMVO

Príklad: Účtovanie skladu v školskej jedálni

Účtovanie sladu v školskej jedálni spôsobom A s používaním kalkulačného účtu 111 – Obstaranie materiálu na zistenie obstarávacej ceny. Účtovná jednotka má stanovené skladové ceny. Vznikajú rozdiely medzi obstarávacou (nákupnou) cenou a skladovou. Vo svojou internom predpise si stanovila limit rozdielu.

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet