Príklad: Zaradenie technológie kotolne - PORADAMVO | ProfiMVO

Príklad: Zaradenie technológie kotolne

Škola k 31. 5. 2020 zabezpečovala vykurovanie objektov biomasou. Budovu kotolne máme v majetku, teplo slúži len na vykurovanie našich budov. K 31. 5. 2020 mala škola uzatvorenú zmluvu o dodávke a odbere tepla medzi dodávateľom BIOMASA a školou. Riadili sa zákonom o tepelnej energetike.

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet