Príklad: Zverejňovanie súhrnných správ - PORADAMVO | ProfiMVO

Príklad: Zverejňovanie súhrnných správ

Máme zverejňovať faktúry nad 1 000 eur (bez DPH) za plyn, elektrinu, vodné, stočné, stravné lístky zamestnancov, stravu žiakov? Ak máme faktúru od jedného dodávateľa v 1. kvartáli pod tisíc eur, nezverejňujeme ju v súhrnnej správe. Ak od toho istého dodávateľa máme faktúru v 2. kvartáli, a súčet súm za 1. a 2. kvartál prevýši tisíc eur, zverejňujeme ju v 2. kvartáli?

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet