Viete kde sa stretávajú zástupcovia 3.Sektora? - PORADAMVO | ProfiMVO

Viete kde sa stretávajú zástupcovia 3.Sektora?

Predsa na konferencii Orbis Civitates/Stupavská konferencia organizácií občianskeho sektora/. Konferencia sa bude konať 17.-18.októbra 2019 v priestoroch bratislavskej Novej Cvernovky. Prípravný výbor konferencie je zložený z niekoľkých členov Komory Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Na konferencii Toto októbrové stretnutie mimovládnych neziskových organizácií, občianskych iniciatív a hostí bude venované diskusii o postavení OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI a špeciálne jej inštitucionálnej zložke, mimovládnych neziskových organizáciách na Slovensku, s veľkým dôrazom na aktuálnu situáciu, ale hlavne najbližšiu budúcnosť.

Na tomto podujatí budeme mať svoje zastúpenie, takže sa tešíme na spoločné stretnutie.

Ak máte záujem sa zúčastniť, neváhajte. Vstup je voľný. Všetky informácie TU: http://www.orbiscivitates.sk/ a ešte tu: http://www.dobrovolnickecentra.sk/stupavska-konferencia-2019

Pridané v Vzdelávanie dňa 07.10.2019