Viete kde sa stretávajú zástupcovia 3. sektora? - PORADAMVO | ProfiMVO

Viete kde sa stretávajú zástupcovia 3. sektora?

Predsa na konferencii Orbis Civitates (Stupavská konferencia organizácií občianskeho sektora). 

Konferencia sa bude konať 17. – 18. októbra 2019 v priestoroch bratislavskej Novej Cvernovky. 

Prípravný výbor konferencie je zložený z niekoľkých členov Komory Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. 

Toto októbrové stretnutie mimovládnych neziskových organizácií, občianskych iniciatív a hostí bude venované diskusii o postavení OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI a špeciálne jej inštitucionálnej zložke, mimovládnych neziskových organizáciách na Slovensku, s veľkým dôrazom na aktuálnu situáciu, ale hlavne najbližšiu budúcnosť. Na tomto podujatí budeme mať svoje zastúpenie, takže sa tešíme na spoločné stretnutie. 

Ak máte záujem sa zúčastniť, neváhajte – vstup je voľný. 

Všetky informácie TU: [http://www.orbiscivitates.sk/](http://www.orbiscivitates.sk/) a ešte tu: [http://www.dobrovolnickecentra.sk/stupavska-konferencia-2019](http://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/novinky/novinky/208-stupavska-konferencia-2019-save-the-date)

Pridané v Vzdelávanie