Workshop – rozpočtovníctvo a kalkulácie - PORADAMVO | ProfiMVO

Workshop – rozpočtovníctvo a kalkulácie

Účasť na workshope je BEZPLATNÁ!

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ? 

Pre  tých,  ktorí  sa  zaoberajú  rozpočtami  a  cenotvorbou  –  pre  manažérov, ekonómov, účtovníkov, zamestnancov a dobrovoľníkov.

Mnohým neziskovým organizáciám stanovuje hmotno-právny predpis, na základe ktorého vznikli, zostavovať rozpočet. Rozpočtovníctvo je hlavným nástrojom finančného riadenia. Je zamerané na stanovenie budúcich nákladov, výnosov, hospodárskeho výsledku, príjmov a výdajov, ktoré vyplývajú z dlhodobých i krátkodobých cieľov neziskovej organizácie a na kontrolu plnenia týchto cieľov.

Rozpočty a kalkulácie sú dôležitým nástrojom efektívneho riadenia, na kontrolu hospodárnosti jednotlivých činnosti, pri stanovení cien produktov, pri zostavovaní rozpočtov, pri cenovom rozhodovaní a podobne.

Na workshope sa dozviete:

  • AKO rozpočtovať náklady verejno-prospešnej služby,
  • AKO rozpočtovať nákladov prevádzky budovy,
  • AKO vyčísliť náklady na kalkulačnú jednotku pobytového zariadenia,
  • AKO vyčísliť náklady na kalkulačnú jednotku stravovacieho zariadenia,
  • AKO vyčísliť náklady na kalkulačnú jednotku poskytovanej služby,
  • AKO zostaviť ročný rozpočet neziskovej organizácie.

Workshop  je  zameraný  prakticky.  Súčasťou  sú  konkrétne  návody,  ako  pristupovať k rozpočtom a kalkuláciám, príklady vypracované v exceli.

Cieľom a  zmyslom  celého  workshopu  je  názorne  ukázať,  ako  sa  robia  rozpočty a kalkulácie v neziskových organizáciách so špecifickým zmeraním na:

1.sociálne služby a zdravotnú starostlivosť,
2.súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia,
3.povinnosť zostavovať  rozpočet  (neziskové  organizácie  poskytujúce  všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a ostatné).

Lokalita a dátum konania workshopu:

Miesto konania  Dátum   Rezortná skupina  Čas konania 
Košice
10.3.2020
 zameranie na organizácie, ktoré majú zo zákona povinnosť rozpočtu napr. nadácie, ...
9:00-15:30 hod
Prešov
19.2.2020
 zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia
9:00-15:30 hod.
Žilina
27.2.2020
 zameranie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť
9:00-15:30 hod.
Trnava
3.3.2020
 zameranie na organizácie, ktoré majú zo zákona povinnosť rozpočtu napr. nadácie, ...
9:00-15:30 hod.
Banská Bystrica
4.3.2020
 zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia
9:00-15:30 hod.
Trenčín  5.3.2020
 zameranie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť
9:00-15:30 hod.
Nitra
11.3.2020
 zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia
9:00-15:30 hod.
Bratislava
18.3.2020
 zameranie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť
9:00-15:30 hod.


Presná lokalita workshopu bude zverejnená 5 dni pred konaním workshopu.

REZERVOVAŤ MIESTO

Tešíme sa na vás! 
Pridané v Projekt ekonomické nástroje efektívneho riadenia NO