Workshop - strategický a projektový manažment - PORADAMVO | ProfiMVO

Workshop - strategický a projektový manažment

Účasť na workshope je BEZPLATNÁ!

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ? 

Pre tých, ktorí chcú strategicky myslieť – pre lídrov, riadiacich pracovníkov, ekonómov, účtovníkov, zamestnancov a dobrovoľníkov v neziskových organizáciách.

Každá nezisková organizácia, ktorá poskytuje služby alebo podporuje všeobecne prospešný účel, je založená/zriadená za určitým cieľom a účelom. Jej úspech a stabilita stojí a padá na ĽUĎOCH pod vedením lídra. Žiadny líder na čele neziskovej organizácie nemôže fungovať bez dlhodobej vízie, stratégie a spôsobu, ako ju naplniť. Keď má líder víziu a dokáže pre ňu nadchnúť ľudí, radi k nemu pridajú.

Stratégia je cesta, ktorú si zvolíte, aby ste dorazili ku svojmu dlhodobému cieľu alebo vízii.

Ako pracovať so stratégiou, ako ju vytvoriť a ako ju napĺňať v dnešnej hektickej dobe sa dozviete na tomto workshope, ktorý je základom pre používanie ďalších ekonomických nástrojov efektívneho riadenia neziskových organizácií.

Na workshope sa dozviete:

  • AKÝ je rozdiel medzi strategickým plánom, strategickým manažmentom a projektovým manažmentom,
  • AKO vypracovať strategický plán so zapojením viacerých aktérov,
  • ČO je výsledkom strategického plánu,
  • AKO pracovať so stratégiou pri nestabilite neziskového prostredia,
  • AKÉ sú základné fázy procesu strategického manažmentu,
  • AKÉ sú základné fázy procesu projektového manažmentu.

Workshop je zameraný prakticky. Súčasťou sú konkrétne návody, ako pristupovať k strategickému vedeniu, príklady a príbehy z reálnych neziskových organizácií.

Cieľom a zmyslom celého workshopu je pomôcť vám zistiť, čo potrebujete k tomu, aby ste realizovali vašu víziu a ciele pomocou silných stratégií zameraných na výsledky s dopadom a na motiváciu ľudí.

STRATÉGIA tvorí základ pre implementáciu ďalších nástrojov.

Lokalita a dátum konania workshopu:

Miesto konania:
Adresa konania:
Dátum konania:
Trenčín
Centrum pre rodinu Trenčín, Farská 52/12, 911 01
16.12. 2019
Nitra
Diecézna Charita Nitra,  Samova 978/4, 949 01
23.1. 2019
Trnava
ARCIBISKUPSKÝ ÚRAD, Jána Hollého 384/10, 917 01
17.2. 2020
Košice
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77
10.1.2020
Bratislava
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10
13.1.2020
Prešov
GRÉCKOKATOLÍCKY KŇAZSKÝ SEMINÁR P.P.GOJDIČA, Sládkovičova 5981/23, 080 01
17.1.2020
Banská Bystrica
Slovenské Misijné Hnutie, D. Skuteckého 117/4, 974 01
29.1.2020
Žilina
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01
30.1.2019

Školením vás budú sprevádzať lektori: Mgr. Danica Hullová, Ing. Zuzana Ondková,  Ing. Branislav Jovankovič, Ing. Branislav Strečanský.

Tešíme sa na vás! 

REZERVOVAŤ MIESTO
Pridané v Projekt ekonomické nástroje efektívneho riadenia NO