Príklady z praxe - PORADAMVO | ProfiMVO

Príklady z praxe

Príklad - Daňové priznanie v neziskovej účtovnej jednotke

Nezisková účtovná jednotka v priebehu účtovného (aj zdaňovacieho) obdobia roka 2019 účtovala v sústave podvojného účtovníctva, realizovala aktivity vyplývajúce z hlavnej činnosti, vykonávala aj ekonomickú činnosť – od 1. 4. 2019 prenajímala nehnuteľnosť, ktorá bola v jej vlastníctve. V roku 2019 zís...

Zobraziť viac »