Príklady z praxe - PORADAMVO | ProfiMVO

Príklady z praxe

Príklad: Registrácia občianskeho združenia (vzdelávacej organizácie) za platcu DPH Prémiový obsah

Sme občianske združenie a nie sme platcami DPH. Boli sme však našou pani účtovníčkou upozornení, že keďže prijímame služby zo zahraničia (platíme administratívny poplatok za správu online knižnice českej firme), tak musíme byť zaregistrovaní ako platcovia DPH.

Zobraziť viac »

Príklad: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Prémiový obsah

Je možné uzatvoriť zmluvu o dobrovoľníckej činnosti aj na dobu neurčitú? Aké podklady sú ešte potrebné v prípade uzatvárania takéhoto zmluvného vzťahu?

Zobraziť viac »

Príklad: Možnosti zmluvných vzťahov pre vypracovanie expertnej štúdie Prémiový obsah

Sme občianske združenie a potrebujeme si nechať vypracovať expertnú štúdiu. Zadanie štúdie a väčšinu podkladov k štúdii pripraví občianske združenie. Nami už vybraný expert je zamestnancom v aktívnom pracovnom pomere u iného zamestnávateľa a nie je podnikateľom.

Zobraziť viac »

Príklad: Účet 427 – Ostatné fondy Prémiový obsah

Účtujeme politickú stranu a prebieha práve audit účtovnej závierky. Výsledok hospodárenia z roku 2018 som zaúčtovala na základe rozhodnutia politickej strany na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, minulé roky sa postupovalo rovnako.

Zobraziť viac »

Príklad: Súťaže – štartovné Prémiový obsah

Akým dokladom zaúčtovať štartovné v súťažiach, účasť na majstrovstvách či licenčné poplatky IDO v účtovníctve, ak združenie žiadnym dokladom nedisponuje a platba odišla z účtu? Resp. aký doklad/aký papier doložiť do účtovníctva?

Zobraziť viac »

Príklad: Zhodnotenie majetku Prémiový obsah

Máme v prenájme budovu. V nájomnej zmluve je, že prerobenie budovy urobíme na naše náklady. Prosím Vás, ako to mám správne zaúčtovať, keď budova nie je naša?

Zobraziť viac »

Príklad: Ojazdené auto darované občianskemu združeniu Prémiový obsah

Sme občianske združenie s charitatívnym zameraním (pomoc osobám bez domova, sociálne slabším rodinám a občanom). V júni 2019 nám bolo darovaný automobil Škoda Felicia fyzickou osobou, občanom nepodnikateľom.

Zobraziť viac »

Príklad: Štatutárny zástupca Prémiový obsah

Riaditeľ organizácie poskytujúcej sociálne služby vykonáva aj inú prácu. Aké zmluvy má mať uzatvorené?

Zobraziť viac »

Príklad: Dobrovoľnícka práca v neziskovej organizácii Prémiový obsah

Môže štatutár neziskovej organizácie poskytujúcej sociálne služby, pracovať pre túto n.o. ako dobrovoľník?

Zobraziť viac »

Príklad: Evidencia pracovného času pri DPČ Prémiový obsah

Máme informáciu, že pri zamestnancoch na dohodu o pracovnej činnosti je nutné vykazovať ich pracovný čas vo výkazoch práce ako rozložený pravidelne do celého týždňa – t. j. 2 hodiny denne (od pondelka do piatku, t. j. 10 hodín za týždeň).

Zobraziť viac »