Vzdelávanie - PORADAMVO | ProfiMVO

Vzdelávanie

Semináre

Cieľom tejto podaktivity je poskytnúť ucelený obsah vzdelávacích programov pre dobre spravovanú neziskovú organizáciu v oblasti manažmentu, ľudských zdrojov a ekonomiky.

Zobraziť viac »

Workshop - finančný manažment

Workshop-finančný manažment

Zobraziť viac »

Workshop – rozpočtovníctvo a kalkulácie

Workshop – rozpočtovníctvo a kalkulácie

Zobraziť viac »

Workshop – finančné, nákladové a projektové účtovníctvo

Workshop – finančné, nákladové a projektové účtovníctvo

Zobraziť viac »

Workshop - strategický a projektový manažment

Workshop - strategický a projektový manažment

Zobraziť viac »

Viete kde sa stretávajú zástupcovia 3. sektora?

Predsa na konferencii Orbis Civitates (Stupavská konferencia organizácií občianskeho sektora). Konferencia sa bude konať 17.-18. októbra 2019 v priestoroch bratislavskej Novej Cvernovky.

Zobraziť viac »

Prehľad študijných odborov pre neziskový sektor

Ďalším z výstupov projektu EKONOMICKÉ NÁSTROJE EFEKTÍVNEHO RIADENIA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, ktorý vám ponúkame je - Prehľad študijných odborov, ktoré sú dostupné pre štúdium ekonomiky neziskových organizácií.

Zobraziť viac »