Vzory dokumentov - PORADAMVO | ProfiMVO

Vzory dokumentov

Inventarizácia Prémiový obsah

Krátky príspevok popisuje význam a postup prác pri inventarizácii. Súčasťou príspevku sú vzory Príkazu k výkonu inventarizácie a Inventúrneho súpisu.

Zobraziť viac »

Dodatok k dohode o vykonaní práce Prémiový obsah

Vzor dodatku k dohode o vykonaní práce podľa § 226 Zákonníka práce. Súčasťou je príloha na stiahnutie.

Zobraziť viac »

Dohoda o vykonaní práce Prémiový obsah

Vzor dohody o vykonaní práce. Súčasťou je príloha na stiahnutie.

Zobraziť viac »

Dohoda o skončení dohody o pracovnej činnosti Prémiový obsah

Vzor dohody o skončení dohody o pracovnej činnosti v zmysle § 228a Zákonníka práce. Súčasťou je príloha na stiahnutie.

Zobraziť viac »

Dodatok č. 1 k Dohode o pracovnej činnosti Prémiový obsah

Vzor dodatku k dohode o pracovnej činnosti v súlade s § 228a Zákonníka práce. Súčasťou je príloha na stiahnutie.

Zobraziť viac »

Dohoda o pracovnej činnosti Prémiový obsah

Vzor dohody o pracovnej činnosti. Súčasťou je príloha na stiahnutie.

Zobraziť viac »

Dohoda o skončení pracovného pomeru Prémiový obsah

Vzor dohody o skončení pracovného pomeru podľa § 60 Zákonníka práce. Súčasťou je príloha na stiahnutie.

Zobraziť viac »

Dodatok k pracovnej zmluve Prémiový obsah

Vzor dodatku k pracovnej zmluve v súlade s § 54 Zákonníka práce. Súčasťou je príloha na stiahnutie.

Zobraziť viac »

Pracovná zmluva Prémiový obsah

Vzor pracovnej zmluvy podľa § 42 Zákonníka práce. Súčasťou je príloha na stiahnutie.

Zobraziť viac »

Zmluva o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti – prijímateľ Prémiový obsah

Vzor zmluvy o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti pre prijímateľa. Súčasťou je príloha na stiahnutie.

Zobraziť viac »