Kontakt

Informačno-poradenský portál www.poradamvo.sk prevádzkuje:

Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o.
Ul. 1. mája 18
010 01 Žilina

IBAN: SK21 0900 0000 0004 2355 3520
IČO: 37983792
DIČ: 2022104744

Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o. je zapísané v Č. OŽP-I/2006/00229-2/CR1, Č. živnostenského registra 580-34238

Ing. Dagmar Hoghová
telefón: +421 917 350 156
e-mail: info@sluzbymvo.sk