Ľudské zdroje v školstve - PORADAMVO | ProfiMVO

Ľudské zdroje v školstve

Pracovno-právne vzťahy, mzdy, personalistika, dobrovoľníctvo, mandatári,...

Témy

nepedagogickí zamestnanci Prémiový obsah

Odpovede 0

Posledná aktivita pred mesiacom

Dobrovoľnícka činnosť Prémiový obsah

Odpovede 7

Posledná aktivita pred 4 mesiacmi

Stravovanie zamestnancov - obedy zadarmo Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 4 mesiacmi

Splnenie kvalifikačných predpokladov Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 4 mesiacmi

Preplatenie náhradného voľna Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 5 mesiacmi

Zaradenie pedagogického asistenta Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 7 mesiacmi

uznanie náhrady I.kvalifikačnej skúšky Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

vyplácanie kreditového príplatku Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

Nadčasová hodina Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

Zaradenie nekvalifikovaného zamestnanca Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 9 mesiacmi

preplatená dovolenka Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 9 mesiacmi

Výchovný poradca Prémiový obsah

Odpovede 0

Posledná aktivita pred 10 mesiacmi

Započítaná prax pedagogického zamestnanca Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 10 mesiacmi

Špeciálny pedagóg od 1.9.2019 Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 11 mesiacmi

Adaptačné vzdelávanie nekvalifikovaných zamestnancov od 1.9.2019 Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 11 mesiacmi

Pedagogický asistent Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 11 mesiacmi

pracovný pomer na dobu určitú Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 11 mesiacmi

Zaradenie učiteľky v materskej škole Prémiový obsah

Odpovede 4

Posledná aktivita pred rokom

Konkurz na zamestnanca / osobný bankrot Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

Náhradné voľno Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

1-20 of 40