Školy a školské zariadenia - PORADAMVO | ProfiMVO

Školy a školské zariadenia

Gymnázia, stredné odborné školy, stredné športové školy, konzervatória, jazykové školy

Témy

Revízie NS 9 alebo 5 Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred týždňom

Rozpočet a účtovanie réžie Prémiový obsah

Odpovede 0

Posledná aktivita pred 2 týždňami

Erasmus+ Prémiový obsah

Odpovede 3

Posledná aktivita pred 2 mesiacmi

nákladové stredisko pre opravu učebných pomôcok Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 4 mesiacmi

Použite prostriedkov z účtu vlastných prostriedkov (bývalý prijímový účet) Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 5 mesiacmi

Predaj hnuteľného majetku - DPH Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 5 mesiacmi

čo vyjadruje 9- nezaradené v číselníku Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 6 mesiacmi

Nákladové stredisko pre projekt, ktorý zatiaľ nie je schválený Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 7 mesiacmi

materiál pre technických zamestnancov 999 Prémiový obsah

Odpovede 3

Posledná aktivita pred 7 mesiacmi

Duálne vzdelávanie - určenie KZ Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

Nákladové strediská ŠJ - hlavná činnosť doplnenie Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

Školská jedáleň - podnikateľská činnosť Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

Nákladové strediská ŠJ - hlavná činnosť Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

Školská jedáleň - podnikateľská činnosť Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

Náklady na OŠ5 a OŠ9 Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

Účtovanie ŠJ dodavateľské faktúry Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

Školská jedáleň-DPH Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

Účtovanie pokladne doplnenie Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

Organizačná štruktúra Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 9 mesiacmi

Účtovanie pokladne Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 9 mesiacmi

1-20 of 40