Účtovníctvo v kultúre a cirkvi - PORADAMVO | ProfiMVO

Účtovníctvo v kultúre a cirkvi

Témy

Účtovanie a obstarania investičných akcií neziskovou organizáciou Prémiový obsah

Odpovede 0

Posledná aktivita pred rokom

Obstaranie neodpisovaného majetku z dotácie - účtovanie v JÚ Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 2 mesiacmi

výdavky členov občianskeho združenia pri napĺňaní cieľov združenia Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 2 mesiacmi

Vystúpenie v zahraničí Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 5 mesiacmi

Účtovanie daru Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 6 mesiacmi

účtovanie DOPRAVY v non-profit organizácii Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

účtovanie kontokorentného úveru Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

účtovanie nepoužitie podielu z dane 2% Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

tanečná skupina vystúpenie Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

Reg. pokladňa, alebo e-kasa Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred rokom

Interné smernice pre JU Prémiový obsah

Odpovede 4

Posledná aktivita pred rokom

Pokladničný doklad platený kartou Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

účtovanie zálohovej fa v JÚ Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

účtovná závierka OZ Prémiový obsah

Odpovede 3

Posledná aktivita pred rokom

Register účtovných závierok Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

Formuláre pre účtovnú závierku Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

Účtovanie použitia podielu dane z príjmu v knihe záväzkov Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

Aké je správne druhové členenie výdavkov Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

Dary a kostolné zbierky Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

1-19 of 19