Účtovníctvo v školstve - PORADAMVO | ProfiMVO

Účtovníctvo v školstve

Témy

Podpisy na účtovných dokladoch Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 2 dňami

Audit a výročná správa Prémiový obsah

Odpovede 4

Posledná aktivita pred 2 týždňami

Zhodnotenie majetku Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 4 týždňami

Vyradenie IČO Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred mesiacom

oprava účtovníctva Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred mesiacom

Zaradenie technológie kotolne Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred mesiacom

Členský príspevok Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred mesiacom

výmena dokladov s externou účtovníčkou Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 2 mesiacmi

oprava stravného pri PC Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 2 mesiacmi

prenájom priestorov Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 3 mesiacmi

Účtovanie preddavkov Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 4 mesiacmi

Technické zhodnotenie sj a kuchyne Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 5 mesiacmi

príspevok zamestnávateľa Prémiový obsah

Odpovede 3

Posledná aktivita pred 5 mesiacmi

Zverejňovanie faktúr a zmlúv Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 5 mesiacmi

Účtovanie dotácie koncom roka Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 6 mesiacmi

Projekt Prémiový obsah

Odpovede 4

Posledná aktivita pred 6 mesiacmi

Cestovné náhrady v rámci projektu Erasmus Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 6 mesiacmi

KUV Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 6 mesiacmi

Zabezpečenie stravy pre zamestnancov Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 7 mesiacmi

účtovanie stravného v školskej jedálni od 1.9.2019 Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 7 mesiacmi

1-20 of 73