Účtovníctvo v školstve - PORADAMVO | ProfiMVO

Účtovníctvo v školstve

Témy

Zverejňovanie faktúr a zmlúv Prémiový obsah

Odpovede 0

Posledná aktivita pred hodinou

Účtovanie dotácie koncom roka Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred týždňom

Projekt Prémiový obsah

Odpovede 4

Posledná aktivita pred týždňom

Cestovné náhrady v rámci projektu Erasmus Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred týždňom

KUV Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred týždňom

Zabezpečenie stravy pre zamestnancov Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred mesiacom

účtovanie stravného v školskej jedálni od 1.9.2019 Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred mesiacom

Mzdy za december Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred mesiacom

príspevok zamestnávateľa Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred mesiacom

Havarijná situácia Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred mesiacom

Leasing-účtovanie Prémiový obsah

Odpovede 6

Posledná aktivita pred 2 mesiacmi

zaúčtovanie majetku Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 2 mesiacmi

Podnikateľská činnosť alebo nie v strednej škole Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 2 mesiacmi

Doskočisko Prémiový obsah

Odpovede 4

Posledná aktivita pred 2 mesiacmi

Stravovanie Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 3 mesiacmi

Slávnostný obed Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 4 mesiacmi

Banka Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 7 mesiacmi

Práca nadčas u pedagogického zamestnanca Prémiový obsah

Odpovede 3

Posledná aktivita pred 7 mesiacmi

Účtovanie stravného Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

Účtovanie-dopravné žiakom Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

1-20 of 67