Účtovníctvo v sociálnych službách neziskových účtovných jednotiek - PORADAMVO | ProfiMVO

Účtovníctvo v sociálnych službách neziskových účtovných jednotiek

Témy

PHM Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 11 mesiacmi

Príspevok z Ministerstva zdravotníctva na mzdy v prvej línii - účtovanie Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred týždňom

Zaokrúhľovanie platieb vo forintoch Prémiový obsah

Odpovede 0

Posledná aktivita pred 2 rokmi

Ekonomicky oprávnené náklady Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 11 mesiacmi

Rozúčtovanie nákladov na rôzne činnosti Prémiový obsah

Odpovede 0

Posledná aktivita pred 2 rokmi

Predpis, úhrada, vyúčtovanie Prémiový obsah

Odpovede 0

Posledná aktivita pred 2 rokmi

Finančný dar a obstaranie dlhodobého hmotného majetku Prémiový obsah

Odpovede 0

Posledná aktivita pred 2 rokmi

Finančná odmena Prémiový obsah

Odpovede 0

Posledná aktivita pred 2 rokmi

Povinnosť neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby overiť účtovnú závierku audítorom Prémiový obsah

Odpovede 4

Posledná aktivita pred 11 mesiacmi

IMA bez odpisovania Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred mesiacom

Účtovanie dôchodkov a príspevkov v hmotnej núdzi klientov Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred mesiacom

Vrátenie neoprávnene vráteného preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 2 mesiacmi

Príspevok z ÚPSVaR Prémiový obsah

Odpovede 6

Posledná aktivita pred 3 mesiacmi

Prijatie daru Prémiový obsah

Odpovede 3

Posledná aktivita pred 3 mesiacmi

Vzorec pre výpočet FPP zo strany samospráv pre poskytovateľov sociálnych služieb Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred rokom

Spolupráca s inou MVO a vystavenie faktúr Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 3 mesiacmi

Služobné auto používané na súkromné účely Prémiový obsah

Odpovede 7

Posledná aktivita pred 3 mesiacmi

Supervízia v zariadení sociálnych služieb Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 3 mesiacmi

Darovanie majetku neziskovou organizáciou Prémiový obsah

Odpovede 0

Posledná aktivita pred rokom

Prijatý dar - oprava budovy Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 3 mesiacmi

1-20 of 49