Verejné financie platforiem, združení, nadácií - PORADAMVO | ProfiMVO

Verejné financie platforiem, združení, nadácií

Transféry, dotácie a príspevky – rozpočtové pravidlá štátnej správy, samosprávy, kontrolný systém, verejné obstarávanie a pod.

Témy

1-2 of 2