Verejné financie v školstve - PORADAMVO | ProfiMVO

Verejné financie v školstve

Transféry, dotácie a príspevky – rozpočtové pravidlá štátnej správy, samosprávy, kontrolný systém, verejné obstarávanie a pod.

Témy

1-14 of 14