Verejné financie v školstve - PORADAMVO | ProfiMVO

Verejné financie v školstve

Transféry, dotácie a príspevky – rozpočtové pravidlá štátnej správy, samosprávy, kontrolný systém, verejné obstarávanie a pod.

Témy

Verejné obstarávanie áno či nie ? Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred týždňom

preplácanie cestovného hráčom športového klubu Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred mesiacom

Povinnosť verejného obstarávania neziskovou organizáciou Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred mesiacom

Čerpanie dotácie na zabezpečenie miestnej štátnej správy - zriaďovateľ Prémiový obsah

Odpovede 3

Posledná aktivita pred 4 mesiacmi

Preplácanie nákladov na vzdelávanie Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 5 mesiacmi

VO Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 6 mesiacmi

Dar od Fyzickej / Právnickej Osoby Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 6 mesiacmi

Zápis do registra konečného užívateľa výhod Prémiový obsah

Odpovede 3

Posledná aktivita pred 7 mesiacmi

Príspevok na rekreáciu a vystavené účtovné doklady Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 7 mesiacmi

Príspevok na rekreáciu zamestnanca Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

Čerpanie dotácie v cirkevnej škole na opravu parkoviska Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 11 mesiacmi

Verejné obstarávanie - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

verejne obstarávanie podľa zdroja financií Prémiový obsah

Odpovede 4

Posledná aktivita pred rokom

verejne obstarávanie a lyžiarsky výcvik Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

Povinnosť VO Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

Pomer osobných a prevádzkových nákladov Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred rokom

Verejné obstarávanie účtovníckych služieb v základnej umeleckej škole. Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

Mzdy a platy v správe o hospodárení Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

Náklady na propagáciu Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

1-19 of 19