Verejné financie v sociálnych službách - PORADAMVO | ProfiMVO

Verejné financie v sociálnych službách

Transféry, dotácie a príspevky – rozpočtové pravidlá štátnej správy, samosprávy, kontrolný systém, verejné obstarávanie a pod.

Témy

1-1 of 1