Verejné financie v zdravotníctve - PORADAMVO | ProfiMVO

Verejné financie v zdravotníctve

Transféry, dotácie a príspevky – rozpočtové pravidlá štátnej správy, samosprávy, kontrolný systém, verejné obstarávanie a pod.

Témy

- of 0