Viaczdrojové financovanie v školstve - PORADAMVO | ProfiMVO

Viaczdrojové financovanie v školstve

Financovanie z vlastnej činnosti, z dotácií, príspevkov a darov, z podnikania, z ekonomickej činnosti a finančný manažment

Témy

Refundácia výdavkov spojených so vzdelávaním Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred týždňom

Vládny audit Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred týždňom

Dotácie z mesta Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred 2 mesiacmi

Nájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce / mesta v správe ZŠ s MŠ Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 4 mesiacmi

Prenájom zariadenia Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 7 mesiacmi

leasing Prémiový obsah

Odpovede 5

Posledná aktivita pred 7 mesiacmi

Vlastné zdroje Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 8 mesiacmi

Cestovné náhrady tuzemsku aj v zahraničí. Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 9 mesiacmi

Dotácia na bežné výdavky Prémiový obsah

Odpovede 6

Posledná aktivita pred 11 mesiacmi

Financie na žiakov školského zariadenia SŠ do 15 rokov. Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred 11 mesiacmi

Úrok z pôžičky, aký zdroj? Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

Financovanie školských zariadení Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

Vyúčtovanie školy v prírode Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

Funkčné vzdelávanie Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

Štúdium zamestnanca Prémiový obsah

Odpovede 1

Posledná aktivita pred rokom

Charakteristika nákladov - vyúčtovanie ŽSK Prémiový obsah

Odpovede 2

Posledná aktivita pred rokom

Dotácia na nenorm. fin. pr. - mimoriadne výsledky žiakov Prémiový obsah

Odpovede 4

Posledná aktivita pred rokom

1-17 of 17