Viaczdrojové financovanie v zdravotníctve - PORADAMVO | ProfiMVO

Viaczdrojové financovanie v zdravotníctve

Financovanie z vlastnej činnosti, z dotácií, príspevkov a darov, z podnikania, z ekonomickej činnosti a finančný manažment

Témy

- of 0