O portáli PoradaMVO - PORADAMVO | ProfiMVO

Tajomstvo efektívnej mimovládnej organizácie odhalené Strácate sa v zákutiach neziskového sektora? Chcete riadiť mimovládnu organizáciu efektívne? Pomáhate ľuďom žiť krajší život, vzdelávate, staráte sa o ich dušu, chránite spoločnosť či naše prostredie?

Aké by to bolo môcť sa spoľahnúť na rady od expertov vždy keď to potrebujete? A na jednom mieste? Od ľudí, ktorých poznáte?

Za posledné roky sme pomohli stovkám organizácií neziskového sektora rozbehnúť a zefektívniť ich služby a takmer každá riešila rovnaký problém.

Problém nedostatku relevantných informácií vo svojej špecifickej oblasti...

Áno, ak chcete pomáhať v mimovládnej organizácii efektívne a transparentne, musíte mať informácie v správnom čase a v potrebnej kvalite. Ako sa k nim však dostať, keďže máte tak malý rozpočet?

Zamysleli ste sa niekedy nad otázkami, čo keby...?

 • čo keby ste získali dlhodobú podporu pri riadení mimovládnej organizácie?
 • čo keby ste dokázali zefektívniť svoju prácu aj prácu celej organizácie a zároveň pôsobiť transparentne pred donormi?
 • čo keby ste pravidelne a opakovane získavali nové projekty s minimálnou námahou, bez toho, aby ste museli niekoho uháňať?

Znamená to, že by potom vaša organizácia neustále rástla a bola by prínosom viacerým klientom? Áno, presne tak.

A to je dôvod, prečo vznikol Poradenský portál PORADAMVO.sk™

Našou víziou je poskytnúť vám na jednom mieste všetko, čo budete potrebovať k vytvoreniu efektívnej a transparentnej mimovládnej organizácie. Pripravili sme pre vás:

 1. unikátne odborné diskusné fórum, v ktorom vám radi pomôžu naši experti zo všetkých oblastí ekonomiky a manažmentu neziskového sektora,
 2. overené informácie na aktuálne témy, príklady z praxe a vzory dokumentov, ktoré sú kľúčové pre vašu prácu.

Ale POZOR! Poradenský portál PORADAMVO.sk™ nie je portál aké poznáte. Od klasických portálov sa líši viac ako by ste čakali. Bol vymyslený tak, aby vás DLHODOBO podporoval na vašej ceste rastu a efektivity. V členskej sekcii bude s vami celá komunita a budeme s vami zdieľať najnovšie overené postupy a princípy manažmentu a ekonomiky neziskového sektora.

Zároveň sa nebojte, že by ste čokoľvek technicky nezvládli... Budeme vás sprevádzať na každom kroku a povedieme vás na ceste za vašimi cieľmi.

Od A do Z všetko pre vašu mimovládnu organizáciu

Našim osobným cieľom je starať sa o členov Poradenského portálu PORADAMVO.sk™ na takej úrovni, že už žiadne iné portály nebudete potrebovať. Chceme vytvoriť najväčšiu komunitu ľudí z neziskového sektora na Slovensku, ktorý si vzájomne pomáhajú a povzbudzujú sa.

Okrem poradenského fóra a množstva zaujímavých informácií, príkladov z praxe a vzorov dokumentov, ktoré sú všetkým k dispozícii ihneď po registrácii, sa členovia môžu tešiť aj na: vždy aktuálne vzdelávacie programy, ktoré sú šité na mieru Mimovládkam. ich manažérom, ekonómom, ale aj učiteľom a lektorom pôsobiacim v neziskovom sektore na Slovensku.

Portál PORADAMVO.sk™ ZDARMA! V čom je háčik?

Iste sa pýtate, ako je možné, že je poradenský portál PORADAMVO.sk™ dostupný ZDARMA, keď také množstvo praktických informácií a poradenstvo od expertov mimovládneho sektora stoja určite množstvo peňazí.

Poradenský portál PORADAMVO.sk™ je výsledkom projektu z Európskej únie. Činnosť expertov aj technickej stránky poradenského portálu PORADAMVO.sk™ je financovaná z projektu s názvom "Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových organizácií". Z tohto dôvodu je podmienkou pre získanie prémiového členstva zapojenie do tohto projektu. Zapojením do projektu nevznikajú užívateľovi žiadne povinnosti.

Vstupom na Poradenský portál PORADAMVO.sk™ získate:

 • bezplatný prístup k tímu expertov zo 6. hlavných oblastí neziskového sektora, ktorí vám poskytnú jasné a relevantné odpovede na DVE vaše najpálčivejšie otázky,
 • bezplatný prístup k stovkám odpovedí na najčastejšie kladené otázky mimovládnych organizácií v odbornom diskusnom fóre,
 • relevantné podklady pre účtovníctvo, dane, financovanie, finančný, strategický a personálny manažment,
 • komplexné riešenia vzorových príkladov v oblastiach ekonomiky a manažmentu mimovládok,
 • vzory odborných materiálov na stiahnutie zdarma,
 • prípadové štúdie riešenia aktuálnych problémov trápiacich neziskovky,
 • efektívneho pomocníka v čase keď ho najviac potrebujete.

PoradaMVO.sk je pre vás, ak ste:

 • riadiaci a výkonný pracovník (manažér) v MNO (riaditeľ, projektový manažér, personálny manažér, finančný manažér),
 • ekonóm v MNO (účtovník, mzdový účtovník, administratívny pracovník),
 • lektor a učiteľ predmetov týkajúcich sa manažmentu a ekonomiky MNO (typológia neziskových organizácií, účtovníctvo, dane, financovanie, finančný manažment, projektový manažment, strategický manažment),
 • zriaďovateľ MNO,
 • z mimovládnej neziskovej organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, záujmové združenie právnických osôb, nezisková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu - Slovenský červený kríž, Rozhlas a televízia Slovenska a pod.),
 • zo školstva (súkromné aj cirkevné školy a školské zariadenia, šport, deti a mládež),
 • z cirkevnej organizácie a ich účelového zariadenia,
 • zo sociálnych služieb (verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb),
 • z enviromentálnej, ľudsko-právnej a watchdogovej mimovládnej organizácie,
 • z vysokej školy alebo organizácie celoživotného vzdelávania,
 • zo subjektu verejnej správy a samosprávy, z právnickej osoby, ktorá hospodári ako nezisková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti subjektov verejnej správy, alebo z príslušného rezortného ministerstva.

V nasledujúcich dňoch sa naučíte o neziskovom sektore omnoho viac ako za posledné roky...

Faktom je, že čokoľvek sa na Poradenskom portáli PORADAMVO.sk™ naučíte, sme overili v praxi medzi reálnymi mimovládnymi organizáciami počas uplynulých 20+ rokov.

Nezačali sme robiť niečo, čím sme si najskôr sami neprešli. V uplynulých 20+ rokoch sme zakladali a viedli mimovládne organizácie v troch rôznych oblastiach a až keď sme opakovane uspeli, začali sme svoje postupy v praxi zdieľať s inými organizáciami.

Investujeme stovky hodín ročne do vzdelávania od tých najlepších v odbore, pretože je pre nás veľmi dôležité napredovať. A to, čo funguje SKVELE, ponúkame na poradenskom portáli PORADAMVO.sk™

Nebuďte už na všetko sami!

 • OZ VAGUS

  ŠITÉ NA MIERU PRE NÁS, TRETÍ SEKTOR

  Dobrý deň, o Vašom školení som sa dozvedela z internetu po dlhom pátraní po školeniach pre neziskový sektor. Vaše školenia/workshopy/semináre sú (dovolím si tvrdiť) šité na mieru pre nás, tretí sektor. Zúčastnila som sa už školení pre neziskový sektor aj od iných poskytovateľov, ale ani jedno mi neprišlo také cielené ako u Vás. Moje očakávanie boli dozvedieť sa niečo nové, čo ešte neviem a potrebujem vedieť (nevedela som čo, ale vedela som, že určite sa niečo také nájde).

  Realitou bolo, že som sa skutočne dozvedela nové veci, ktoré som hneď aplikovala do praxe. Boli krásne, zrozumiteľne vysvetlené, bolo odpovedané na všetky otázky, všetkých účastníkov. Ak vznikli nejaké diskusie, ktoré viedli hlbšie do tematiky, veľmi ochotne ste sa na to pozreli a preštudovali si po školení a prezentovali nám na ďalšom sedení, príp. mailom. Školenie bolo praktické, dodané užitočné materiály. Celú problematiku som si skompletizovala.

  Ja som veľmi spokojná, odporúčam koho stretnem :-)

  Veľmi chválim, že ste sa popasovali aj s online školeniami počas korony, napriek tomu, že to bolo pre Vás niečo nové. Mrzí ma školenie excelu, ktoré sa nakoniec neuskutočnilo, ale rozumiem, že to nie je Vaším pričinením.

  Eva Neszméryová | finančná manažérka | OZ VAGUS | www.vagus.sk |
 • Leaf

  ZÚČASTNIŤ SA SEMINÁROV BOLO LEN OTÁZKOU ČASU

  O PROFIMVO som počula už v minulosti, takže zúčastniť sa seminárov bolo len otázkou času. Školenia mali pre mňa veľký prínos, najmä vďaka štruktúre, dôraze na špecifiká a pri demonštrácii na konkrétnych príkladoch. Školenia odporúčam či už ľuďom, ktorí sú ešte len na začiatku pôsobenia v MNO, ako aj tým, ktorí v danej oblasti pôsobia roky.

  Oľga Pinková LEAF | www.leaf.sk |

Áno, chcem využiť túto ponuku a získať prémiové členstvo ZDARMA

Získať pozvánku zdarma
Svoju prihlášku vyplňte tu

KTO JE MARCELA DOBEŠOVÁ A JEJ TÍM PROFIMVO

Expertka na neziskový sektor & zakladateľka Poradenského portálu PORADAMVO.sk™

Marcela sa profesionálne venuje finančnému manažmentu, projektovému manažmentu a viaczdrojovému financovaniu neziskových organizácií. Je autorkou viacerých kníh a odborných publikácií v oblasti ekonomiky a účtovníctva mimovládnych organizácií. Je lektorkou akreditovaných kurzov účtovníctva a mnohých ďalších vzdelávacích kurzov pre mimovládne organizácie. V súčasnosti spolupracuje s Ministerstvom financií pri koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva, príprave legislatívnych úprav a metodických usmernení na celoštátnej úrovni. Taktiež spolupracuje so Žilinským samosprávnym krajom na projekte uplatňovania princípov "Hodnoty za peniaze". Je presvedčená, že byť advokátkou slabých, posilou tých, ktorí pomáhajú slabším, a mať víziu žiť večne, sa vždy oplatí. Založila holding organizácií so súčasným názvom PROFIMVO, ktorého cieľom je vytvárať nástroje na podporu neziskového sektora.

Najčastejšie otázky & odpovede:

Premýšľate, či je Poradenský portál PORADAMVO.sk™ pre vás? Odpovede nájdete tu...

Je Poradenský portál PORADAMVO.sk™ len pre účtovníkov?

Nie. Poradenský portál PORADAMVO.sk™ najviac pomáha ekonómom, manažérom a riaditeľom mimovládnych organizácií. Dokáže tiež pomôcť lektorom, učiteľom, zriaďovateľom, členom najvyšších orgánov, dobrovoľníkom a ostatným vedúcim pracovníkom mimovládnych organizácií. Naši expertu sa zameriavajú na všetky oblasti riadenia mimovládnych organizácií. Konkrétne sú to oblasti účtovníctva, daní, financovania, ľudských zdrojov a manažmentu mimovládnych organizácií.

V čom sa líši Poradenský portál PORADAMVO.sk™ od iných poradenských portálov?

Poradenský portál PORADAMVO.sk™ je nástroj otvorených údajov vyvinutý špeciálne pre potreby mimovládnych organizácií a tým je na Slovensku jedinečný. Združuje širokú komunitu ľudí a expertov na všetky oblasti riadenia mimovládnych organizácií na jednom mieste. Ponúka aktuálne know-how: vzdelávacie programy, tréningy, príklady dobrej praxe a dlhodobú podporu svojim členom na ceste k úspechu.

Za akých podmienok môžem dostať na prémiový obsah?

Prístup k prémiovému obsahu dostane každý registrovaný užívateľ Poradenského portálu PORADAMVO.sk™ vďaka podpore Európskej únie do 31. 12. 2020. Čiže podmienkou je len bezplatná registrácia na Poradenský portál PORADAMVO.sk™.

Nevidím odpovede na diskusnom fóre. Prečo?

Odpovede na diskusnom fóre sú viditeľné len pre prihlásených užívateľov portálu poradamvo.sk. Prihlásiť sa tu. Rovnaká podmienka platí aj pre prémiový obsah v ostatných častiach portálu poradamvo.sk. Užívateľ je prihlásený, ak sa mu v hornom menu portálu poradamvo.sk zobrazuje položka PROFIL užívateľa.

Nezobrazuje sa mi prémiový obsah. V čom je chyba?

Prémiový obsah je viditeľné len pre prihlásených užívateľov Poradenského portálu PORADAMVO.sk™. Rovnaká podmienka platí aj pre odpovede v diskusnom fóre. Užívateľ je prihlásený, ak sa mu v hornom menu Poradenského portálu PORADAMVO.sk™ zobrazuje položka PROFIL užívateľa.

Ako si overím prístup k prémiovému obsahu?

Prístup k prémiovému obsahu si môžete overiť na stránke PROFIL užívateľa (v hornom menu Poradenského portálu PORADAMVO.sk™)

Čo keď zistím, že portál nie je pre mňa?

Registrácia na Poradenský portál PORADAMVO.sk™ je zdarma a nezaväzuje užívateľa k vykonaniu žiadnej akcie. Ak chcete svoju registráciu zrušiť, napíšte prosím žiadosť na našu podporu pastierikova@sluzbymvo.sk

Ako si môžem zmeniť prípadne doplniť údaje?

Vaše údaje si môžete overiť prípadne zmeniť na stránke PROFIL užívateľa (v hornom menu Poradenského portálu PORADAMVO.sk™). Kliknite na záložku Zmena údajov

Kde si môžem nastaviť/zmeniť pseudonym (nick name)?

Vaše údaje si môžete overiť prípadne zmeniť na stránke PROFIL užívateľa (v hornom menu Poradenského portálu PORADAMVO.sk™). Kliknite na záložku Zmena údajov

zmena-údajov

Ako zadám otázku v diskusnom fóre?

 1. Tlačidlo pre vytvorenie novej témy na diskusnom fóre sa zobrazuje len prihláseným užívateľom Poradenského portálu PORADAMVO.sk™. Prihlásiť sa tu.
 2. Zvoľte si tému, ktorej sa vaša otázka týka a stlačte tlačidlo "Nová téma"

diskusne-forum

Vytvoril som novú otázku na diskusnom fóre. Ako dlho budem čakať na odpoveď?

Odpovede na Vaše otázky uverejníme do 3. pracovných dní. V prípade náročnejšieho spracovania (napríklad, ak musíme požiadať orgán verejnej správy o stanovisko), obratom zverejníme informáciu o danej skutočnosti. O každej odpovedi na Poradenskom portáli PORADAMVO.sk™ budete upovedomení formou e-mailovej notifikácie.

Prečo sa učiť práve s PROFIMVO?

Dôvody prečo sa rozhodnúť pre nás:

 • PROFIMVO je tu preto, aby pomáhala neziskovému sektoru rásť,
 • k vášmu rozvoju pristupujeme kreatívne a s nadšením. U nás sa vždy stretnete s úsmevom a záujmom. Vždy sa snažíme prekonať vaše očakávania;
 • zákazníci na nás už viac ako 20 rokov oceňujú profesionalitu a proaktívny prístup. Stále sa vzdelávame a sledujeme nové trendy. Naplno sa tiež venujeme praktickej pomoci klientom,
 • vytvárame príležitosti či už chcete prehĺbiť svoje znalosti zo svojho odboru, alebo rozvíjať manažérske a komunikačné zručnosti svojho tímu, navrhneme pre vás riešenie šité na mieru,
 • pomáhame pri zvyšovaní efektivity mimovládnych organizácií,
 • zameriavame sa na organizácie neziskového sektora – sociálne služby, školstvo, zdravotníctvo, veda, výskum a vzdelávanie, kultúra a cirkev, platformy, združenia a nadácie,
 • prinášame zapamätateľné vedomosti, ktoré je možné okamžite aplikovať do praxe.

Kto stojí za Poradenským portálom PORADAMVO.sk™?

Zakladateľkou Poradenského portálu PORADAMVO.sk™ je expertka na neziskový sektor Marcela Dobešová a jej tím PROFIMVO

Marcela sa profesionálne venuje finančnému manažmentu, projektovému manažmentu a viaczdrojovému financovaniu neziskových organizácií. Je autorkou viacerých kníh a odborných publikácií v oblasti ekonomiky a účtovníctva mimovládnych organizácií. Je lektorkou akreditovaných kurzov účtovníctva a mnohých ďalších vzdelávacích kurzov pre mimovládne organizácie. V súčasnosti spolupracuje s Ministerstvom financií pri koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva, príprave legislatívnych úprav a metodických usmernení na celoštátnej úrovni. Taktiež spolupracuje so Žilinským samosprávnym krajom na projekte uplatňovania princípov "Hodnoty za peniaze". Je presvedčená, že byť advokátkou slabých, posilou tých, ktorí pomáhajú slabším, a mať víziu žiť večne, sa vždy oplatí. Založila holding organizácií so súčasným s názvom PROFIMVO, ktorého cieľom je vytvárať nástroje na podporu neziskového sektora.

Čo potrebujem vedieť pred vstupom na Poradenský portál PORADAMVO.sk™

Našou víziou je poskytnúť vám na jednom mieste všetko, čo budete potrebovať k vytvoreniu efektívnej a transparentnej mimovládnej organizácie. Pripravili sme pre vás:

 1. unikátne odborné diskusné fórum, v ktorom vám radi pomôžu naši experti zo všetkých oblastí ekonomiky a manažmentu neziskového sektora.
 2. overené informácie na aktuálne témy, príklady z praxe a vzory dokumentov, ktoré sú kľúčové pre vašu prácu.
Ale POZOR! Poradenský portál PORADAMVO.sk™ nie je poradenský portál ako ho poznáte. Od klasických portálov sa líši viac ako by ste čakali. Bol vymyslený tak, aby vás DLHODOBO podporoval na vašej ceste rastu a efektivity. V členskej sekcii bude s vami celá komunita a budeme s vami zdieľať najnovšie overené postupy a princípy manažmentu a ekonomiky neziskového sektora.

Je možné sa na niekoho obrátiť, ak si neviem s niečím poradiť?

Na Poradenskom portáli PORADAMVO.sk™ sú vám neustále k dispozícii experti neziskového sektora na čele s Marcelou Dobešovou a celým tímom PROFIMVO. Vaše otázky expertom zadávajte priamo na odbornom diskusnom fóre. Otázky a podnety týkajúce sa funkčnosti Poradenského portálu PORADAMVO.sk™ smerujte na nás kontaktný formulár. Vaša správa dorazí našej Jarke, ktorá sa u nás na Poradenskom portáli PORADAMVO.sk™ stará o spokojnosť užívateľov.

Je Poradenský portál PORADAMVO.sk™ aj pre mňa, ak spracúvam účtovníctvo pre "neziskovku"?

Áno, samozrejme. Poradenský portál PORADAMVO.sk™ môžu využívať aj ľudia, ktorí nie sú priamimi zamestnancami mimovládnej organizácie. Napríklad spoločnosti zabezpečujúce outsourcing účtovníctva, mzdového účtovníctva, personálnej agendy, a iné. Pri registrácii je však nutné uviesť identifikačné údaje mimovládnej organizácie, ktorú zastupujete alebo s ktorou spolupracujete.
Príklad: Ak som s.r.o. – účtovník a spracúvam formou outsourcingu občianske združenie ABC, o.z. Môžem sa registrovať na Poradenský portál PORADAMVO.sk™. V registračnom formulári však uvediem v časti: Mimovládna organizácia: ABC, o.z., meno, priezvisko a e-mail uvediem svoj vlastný.

Je Poradenský portál PORADAMVO.sk™ skutočne ZDARMA? Neobsahuje nejaké skryté poplatky?

Iste sa pýtate, ako je možné, že je Poradenský portál PORADAMVO.sk™ dostupný ZDARMA, keď také množstvo praktických informácií a poradenstvo od expertov mimovládneho sektora stoja určite množstvo peňazí.

Poradenský portál PORADAMVO.sk™ je výsledkom projektu z Európskej únie. Činnosť expertov aj Poradenského portálu PORADAMVO.sk™ je zafinancovaná z projektu s názvom "Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových organizácií". Z tohto dôvodu je podmienkou pre získanie prémiového členstva zapojenie do tohto projektu. Zapojením do projektu nevznikajú užívateľovi žiadne povinnosti.

Musím byť technicky zdatný?

Poradenský portál PORADAMVO.sk™ je navrhnutý tak, aby ho dokázal využívať každý, kto zvládne využívať internet. Ak by ste predsa len narazili na nejaký problém, využite náš kontaktný formulár. Vaša správa dorazí našej Jarke, ktorá sa u nás na Poradenskom portáli PORADAMVO.sk™ stará o spokojnosť užívateľov. V málo pravdepodobnom prípade, že vám nebude vedieť odpovedať na vaše dotazy, tak vám odpovie Marcela osobne. Tešíme sa na stretnutie s vami na Poradenskom portáli PORADAMVO.sk™.

Sú s využitím Poradenského portálu PORADAMVO.sk™ spojené nejaké ďalšie investície?

Nie. Poradenský portál PORADAMVO.sk™ môžete využívať úplne ZADARMO a bez obmedzení.

Zabudol som heslo, ako postupovať?

Ak ste zabudli heslo k svojmu účtu, môžete si ho kedykoľvek resetovať TU. Potrebujete vedieť len svoju e-mailovú adresu.

V mimovládnej organizácii máme 2. zamestnankyne (riaditeľka a účtovníčka), ktoré by využili služby vášho Poradenského portálu PORADAMVO.sk™. Bolo by to možné? Ak áno, akým spôsobom?

Áno, samozrejme. Poradenský portál PORADAMVO.sk™ môžu využívať aj viacerí zamestnanci jednej mimovládnej organizácie. Registračný formulár umožňuje zadať rovnaký názov mimovládnej organizácie. Odporúčame, aby sa každý užívateľ registroval pod svojim menom a so svojou e-mailovou adresou.

Koľko otázok sa môžem pýtať Marcely a expertov na Poradenskom portáli PORADAMVO.sk™? Sú nejaké obmedzenia?

Nakoľko je činnosť expertov aj technickej stránky poradenského portálu PORADAMVO.sk™ financovaná z projektu z Európskej únie s názvom "Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových organizácií", v odbornom fóre garantujeme, že každý prémiový člen dostane DVE odpovede od Marcely – alebo našich expertov. Každá ďalšia otázka bude vyhodnocovaná individuálne, pričom našim osobným cieľom je starať sa o členov Poradenského portálu PORADAMVO.sk™ na takej úrovni, že už žiadne iné portály nebudete potrebovať.

Áno, chcem využiť túto ponuku a získať prémiové členstvo ZDARMA

Získať pozvánku zdarma
Svoju prihlášku vyplňte tu